zaterdag 5 november 2011

Onderzoek Cisco: gebruik social media en eigen mobiele apparaten voor jongeren belangrijker dan hoogte salaris

Jonge professionals en studenten willen ongehinderd gebruikmaken van social media, hun mobiele apparaten en internet tijdens hun werk. Die wens is zelfs zo sterk dat dit hun keuze voor een werkgever beïnvloedt, soms zelfs meer dan het geboden salaris. Dit is een van de uitkomsten van een internationaal onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Cisco.

Deze en andere onderzoeksresultaten uit het tweede deel van het 2011 Cisco Connected World Technology Report laten zien hoe belangrijk flexibiliteit is voor volgende generatie werknemers. Flexibiliteit om thuis te werken en eigen apparaten te gebruiken, een fenomeen dat bekend is als ‘Bring Your Own Device’, of BYOD. Verrassend genoeg blijkt dat voor de ‘millenniumgeneratie’ traditionele methoden om jonge medewerkers aan te trekken en te behouden minder belangrijk zijn.

Belangrijkste uitkomsten:
  • Voor een op de drie studenten en jonge professionals onder de 30 jaar (33%) zijn het gebruik van social media, flexibiliteit in de keuze voor apparaten en de mogelijkheid om thuis of mobiel te werken belangrijker dan het salaris.
  • Ruim twee op de vijf studenten (40%) en jonge professionals (45%) is bereid om een baan te accepteren met een lager salaris, mits ze daarbij meer vrijheid hebben om social media te gebruiken, zelf hun apparatuur te kiezen en meer flexibiliteit hebben in waar en wanneer ze werken.
  • Ruim de helft van de ondervraagde studenten (56%) laat weten geen baan te accepteren bij een bedrijf dat de toegang tot social media verbiedt, of ze zouden een manier zoeken om dit beleid te omzeilen.
  • Voor 29% van de ondervraagden is de mogelijkheid om op afstand te werken van invloed op hun keuze om bij een bedrijf te werken of om daar te blijven werken.
  • 70% van de ondervraagde studenten denkt dat het niet nodig is om regelmatig op kantoor aanwezig te zijn, behalve voor belangrijke afspraken.
  • Bijna een derde (31%) van de ondervraagden denkt dat hun ervaring en gemakkelijke omgang met social media en mobiele apparaten een rol heeft gespeeld bij het besluit van hun werkgever om hen een baan aan te bieden.
  • Vier op de vijf studenten (81%) willen zelf kiezen welk apparaat ze gebruiken voor hun werk.
  • De helft van de ondervraagden (49%) raakt liever zijn of haar portemonnee kwijt dan de smartphone of ander mobiel apparaat.
  • Ruim drie van de vier professionals (77%) bezit meerdere apparaten, zoals een laptop en een smartphone of meerdere mobiele telefoons en computers.
2011 Cisco Connected World Technology Report Infographic

Lees meer:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten