vrijdag 27 januari 2012

Samenvatting artikel - Why we are not Google: lessons from a library website usability study

Swanson, T. A., & Green, J. (May 01, 2011). Why We Are Not Google: Lessons from a Library Web site Usability Study. The Journal of Academic Librarianship, 37, 3, 222-229.

In 2009 heeft de Moraine Valley Community College Library een usability onderzoek (volgens de richtlijnen van Jakob Nielsen 1) uitgevoerd om de bibliotheekwebsite te beoordelen. Het doel van de studie was om te onderzoeken hoe studenten de huidige bibliotheek website interpreteren en om inzicht te krijgen in hoe de studenten de bibliotheeksite onderscheiden van Google. Tijdens het onderzoek werden twee websites gebruikt, namelijk de huidige bibliotheekwebsite en een voorbeeldwebsite met  één centraal zoekvenster (vgl. Google) waarbij gezocht wordt in zowel de catalogus als de databanken. De onderzoekers hebben tevens een literatuuronderzoek gedaan naar wat bibliotheken geleerd hebben van Google.

Bibliotheken en Google
Veel bibliotheken zien Google als het voorbeeld als het gaat om het zoeken naar informatie omdat de gebruikers (studenten en medewerkers van een bibliotheek) vertrouwd zijn met de zoekinterface van Google. Uit veel bibliotheekonderzoek blijkt bovendien dat studenten 1 zoekvenster prefereren in tegenstelling tot meerdere zoekvensters waaruit men kan selecteren. Ook blijkt dat het studenten niet uitmaakt wat het doel is van een zoekvenster. Zodra studenten een zoekvenster zien, wordt er gelijk gezocht naar informatie waarbij niet gekeken wordt of de zoekresultaten relevant zijn. Er wordt dan overigens ook niet gekeken naar overige pagina’s op de website die wel relevante informatie zouden kunnen bevatten. Traditionele bibliotheekwebsites gebruiken bibliotheekjargon, wat verwarring doet ontstaan bij studenten. Ook hebben studenten moeite met het interpreteren van zoekresultaten maar niet omdat bibliotheekwebsites geen eenvoudig zoekvenster bevatten maar omdat ze de architectuur achter het zoeksysteem niet snappen en ze daardoor andere resultaten verwachten.

Onderzoeksresultaten
De huidige bibliotheekwebsite (zonder zoekvenster) kwam beter uit het onderzoek naar voren dan de website met 1 zoekinterface. De website met 1 zoekinterface was wel goed bruikbaar voor het vinden van artikelen uit databases in tegenstelling tot de huidige bibliotheekwebsite. Studenten dachten echter dat het zoekvenster ook informatie bevatte over administratieve informatie, onderzoeksrichtlijnen, etc. Deze informatie is echter op overige pagina’s van de website te vinden en niet via het zoekvenster, het venster is bedoeld voor het vinden van literatuur en niet de inhoud van de bibliotheekwebsite. Bij de website met het zoekvenster bleek dat studenten niet de moeite namen om de opzet van de website te bekijken met de daarbij behorende onderliggende subpagina’s. Bij de huidige bibliotheekwebsite zonder het zoekvenster keken studenten wel naar de  inrichting en structuur van de website.

1. Nielsen, J. (2000). Designing Web usability. Indianapolis, Ind: New Riders.

De uitvoering van het usability onderzoek wordt ook behandeld in het artikel, echter dit is  niet in deze samenvatting aan de orde gekomen. De uitvoering is wel van belang mocht men ook een dergelijk onderzoek willen doen.  De vragen die gesteld zijn aan studenten tijdens het usability onderzoek zijn overigens in het artikel als bijlage opgenomen. In deze samenvatting zal de perceptie van Google door studenten besproken worden en de onderzoeksresultaten van het usability onderzoek van de Moraine Valley Community College Library. Deze samenvatting is geschreven met als doel om intern kennis uit te wisselen, maar ook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Daarom zijn bepaalde onderdelen van het artikel, zoals de beschrijving van de onderzoeksmethode, niet meegenomen in de samenvatting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten